NASZ ZESPÓŁ


MARTA GÓRSKA

Prezes Zarządu

Zobacz profil na LinkedIn

Od 2007 roku działa w obszarach odpowiedzialnych inwestycji i odpowiedzialnego biznesu. Zawodowo związana z międzynarodową firmą działającą w sektorze odpowiedzialnych inwestycji. Posiada doświadczenie w analizie i dialogu z międzynarodowymi firmami w kontekście zarządzania ryzykiem w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Specjalizuje się m.in. w sektorach wydobywczym, paliwowo-energetycznym, ICT, finansowym. Konsultowała pierwszy raport zintegrowany włoskiego koncernu ENI. Członkini grup roboczych przy Sustainability Accounting Standards Board, oceniających branżowe standardy raportowania danych pozafinansowych. Współpracowała z Komisją Europejską jako ekspertka przy programie ramowym UE Horizon 2020 w ramach jednego z priorytetów w obszarze Bezpieczna, czysta i efektywna energia.

MONIKA ROBASZYŃSKA

Wiceprezeska Zarządu i Koordynatorka projektów

Zobacz profil na LinkedIn

W latach 2012 – 2013 Ambasadorka CSR w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu , a następnie (od 2013 – do 2015) Mentorka w programie edukacyjnym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Inicjatorka pierwszych wydarzeń CSRowych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autorka artykułów w Biznesie Lubuskim, organizatorka Podwieczorków przy CSR, warsztatów dla studentów i licealistów, Paneli Dyskusyjnych w zakresie współpracy biznes – NGO. Autorka pracy naukowej Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, na przykładzie firmy Kronopol Sp. z.o.o. Związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych (m.in. Akademia Przyszłości, ZTE „Civilitas”, Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego). Koordynatorka oraz instruktorka zajęć warsztatowych w zakresie praw człowieka (m.in. projekty: Praktykowanie praw dziecka w gimnazjum, Młodzieżowe szorty – prawa człowieka w obiektywnie -WATCH DOCS).

PIOTR NIEPOROWSKI

Członek Zarządu, odpowiedzialny za Badania i Publikacje

Zobacz profil na LinkedIn

Ambasador CSR z ramienia Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Organizator oraz instruktor zajęć wykładowo-warsztatowych dla studentów, uczniów szkół policealnych, średnich oraz podstawowych o tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Koordynator projektów badawczych oraz analityk danych statystycznych. Do zainteresowań naukowych należą m.in.: problematyka pracy grupowej, jej społeczne i psychologiczne aspekty, zagadnienia organizacji pracy oraz struktura zespołów pracowniczych. Posiada doświadczenie w projektowaniu graficznym.

MAGDALENA KRZYSZTOFIK

Menedżer projektów

Zobacz profil na LinkedIn

Zawodowo związana z Sustainalytics, światowym liderem w zakresie analizy danych ESG, wspierającym inwestorów w realizacji strategii odpowiedzialnego inwestowania. Posiada bogate doświadczenie w analizie i ocenie praktyk międzynarodowych firm w zakresie szeroko rozumianej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania krytycznymi obszarami ryzyk pozafinansowych. Specjalizuje się w sektorze dóbr konsumpcyjnych. Autorka artykułów na temat zrównoważonego rozwoju i laureatka organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu konkursu „Pióro Odpowiedzialności”. Absolwentka finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Współpracuje z nami:

JOANNA MAZUREK

Coach

Zobacz szczegółowy profil

Z wykształcenia i pasji: filolog germanista (absolwentka  KUL w Lublinie), doradca rodziny i mediator rodzinny (Fundacja Mediare Warszawa), i wreszcie coach z tytułem Personal Coach xpand certyfikowanym przez Europäisches Netzwerk für Beratung, Psychologie und Therapie e.V. Doświadczenie zawodowe: wieloletnia praca  w biznesie, równolegle z zaangażowaniem w pracę w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej oraz w Stowarzyszeniu „Dla Rodziny”.