PARTNERSTWA LOKALNE i WSPÓŁPRACA BIZNES-NGO

www.PartnerstwaLokalne.pl

Link otwiera się w nowym oknie

Platforma współpracy Biznes – NGO

Portal PartnerstwaLokalne.pl jest miejscem inicjowania oraz promocji partnerskich działań organizacji pozarządowych z lokalnym biznesem. To tutaj, lokalne organizacje pozarządowe mogą zaprezentować swój pomysł na zaangażowanie biznesu oraz społeczności lokalnej, zapoznać się ze standardami współpracy biznesu z ngo, przejrzeć dobre praktyki, skorzystać z narzędzi pozwalających na dokonanie wielopoziomowej analizy potencjału organizacji, a także zainspirować otoczenie do działania.
Efektem współpracy Fundacji CSR Profit z zielonogórskim przedsiębiorstwem społecznym Dalej Razem Sp. z o.o. jest film prezentujący funkcjonalności portalu: KLIK. Zapraszamy do obejrzenia!

Jeśli chcesz pozyskać partnera? Wolontariusza? Zainspirować otoczenie do działania? Wypromować Waszą współpracę? A może być na bieżąco z tym co się dzieje w regionie lub zaczerpnąć wiedzę na temat odpowiedzialności społecznej – to zapraszam Cię do współtworzenia i śledzenia portalu: partnerstwalokalne.pl.

www.PartnerstwaLokalne.pl – Łączymy firmy i organizacje społeczne

BAZA WIEDZY

Link otwiera się w nowym oknie

Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka

Główne cele i działania projektu
Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w kontaktach z biznesem w celu realizacji partnerskich projektów na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej. Celami szczegółowymi są podniesienie wiedzy i kompetencji członków organizacji w zakresie współpracy z biznesem, podniesienie przejrzystości i standardów współpracy, udostępnienie narzędzia umożliwiającego nawiązanie współpracy, raportowanie efektów, promocję dobrych praktyk.
Zrealizowane działania:
  • uruchomienie platformy współrpacy z praktyczną bazą wiedzy i standardami współpracy dla organizacji pozarządowych
  • stworzenie prezentacji edukacyjnych dedykowanych organizacjom pozarządowym i przedstawicielom biznesu
  • realizację bezpośredniego wsparcia dla 20 organizacji pozarządowych w postaci coachingu obejmującego: coaching managerski, audyt organizacji, tworzenie programów współpracy
  • przeprowadzenie trzech webinariów dla organizacji pozarządowych
  • publikację trzech studiów przypadku – dobrych praktyk w zakresie współpracy Biznesu i NGO
  • organizację konferencji „Model LBG w praktyce” dla organizacji pozarządowych, biznesu i społeczności lokalnej

Materiały udostępnione na stronie platformy www.PartnerstwaLokalne.pl w zakładce Baza Wiedzy.

Odbiorcy projektu: lokalne organizacje pozarządowe, przedstawiciele biznesu, społeczność lokalna
Wartość projektu: 79 610,00 PLN
Okres realizacji: 01.09.2014 – 30.09.2015
Grantodawca: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Strona www dla NGO

Link otwiera się w nowym oknie

Wdrożenie programu wsparcia technologicznego dla lokalnych organizacji pozarządowych

Fundajca CSR Profit uczestniczyła w realizacji projektu jako partner merytoryczny. Realizując założenia przyjętej przez firmę strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, w obszarze zaangażowanie społeczne, wdrożyliśmy program wsparcia technologicznego dla organizacji pozarządowych w Partnerstwie z NGOs działającymi na terenie województwa lubuskiego. Nasze dotychczasowe zaangażowanie społeczne na rzecz trzeciego sektora było realizowane w zakresie transferu wiedzy i technologii.

Nadrzędnym celem projektu było nawiązanie partnerstwa z lokalnymi organizacjami pozarządowymi (NGO) i wspólne wdrożenie kompleksowego programu wsparcia rozwoju technologicznego organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubuskiego.

Główne rezultaty projektu
  • udostępnienie organizacjom pozarządowym systemu zarządzania treścią Kramework CMS, służącego do tworzenia i zarządzania stronami internetowymi oraz wdrożenie wsparcia merytorycznego w postaci praktycznej Bazy Wiedzy wspomagającej obecność i sprawne poruszanie się NGOs w internecie;
  • promocja ekologicznego podejścia do użytkowania sprzętu komputerowego oraz wdrażania efektywności energetycznej w organizacjach zgodnie z ideą Zielonego IT;
  • wdrożenie wewnątrz firmowego modelu współpracy z interesariuszami.

Korzyści projektu
Niniejszy projekt to szeroko zakrojona kampania na rzecz wzmocnienia organizacji pozarządowych w obszarze IT poprzez wdrożenie profesjonalnych rozwiązań internetowych w organizacjach.

Dzięki podjętym działaniom wzmocnione zostaną relacje partnerskie firmy z sektorem organizacji pozarządowych, opracowane zostaną narzędzia i procedury współpracy stanowiące podstawę dla przyszłych wspólnych projektów.

Ponadto, realizacja projektu ma duże znaczenie biznesowe dla działalności firmy. Dzięki dialogowi i współpracy z NGOs firma zyska dostęp do nowych pomysłów i innowacji oraz możliwość wdrożenia praktycznych usprawnień w systemie.

Projekt jest innowacyjny w skali regionu, co stwarza ogromne możliwości upowszechniania i promowania zarówno idei społecznej odpowiedzialności biznesu, jak i partnerstw pomiędzy biznesem a organizacjami trzeciego sektora.

Firma realizująca projekt: Interniti  /  Partner merytoryczny: Fundacja CSR Profit
Odbiorcy projektu: Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej
Okres realizacji: 01.01.2014 – 30.06.2014