ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

Case study

Dotychczas, zespół odpowiedzialny za opracowanie narzędzia dostosował jego kształt do potrzeb firmy z branży energetycznej, po przeprowadzeniu bezpośredniej konsultacji z członkiem kadry kierowniczej. Wyrażając przekonanie, iż każda firma jest unikalna, stworzyliśmy zatem narzędzie umożliwiające kompleksowe dopasowanie go do potrzeb i profilu klienta. Narzędzie zawiera 32 szczegółowe pytania pozwalające ocenić czy i dlaczego pracownicy angażują się w inicjowane przez firmę działania społeczne, jak je postrzegają oraz w jakim kierunku chcieliby je rozwijać.

Narzędzie do badania i analizy zaangażowania pracowników w akcje społeczne

O narzędziu

W 2016 roku, zespół badawczy złożony z członków fundacji CSR Profit stworzył narzędzie, analizujące zaangażowanie pracowników firm w akcje społeczne. Pozwala ono zdiagnozować między innymi jakość podejmowanych działań oraz sprawność ich komunikowania, jak również funkcjonowanie wolontariatu pracowniczego w strukturze firmy.

Sposób pomiaru oparty jest na jakościowej analizie postaw pracowników, będących częścią struktury badanej organizacji. Dzięki zastosowaniu symetrycznych skal ocen charakteryzujących postawy respondentów, narzędzie umożliwia formułowanie rozbudowanych indeksów gwarantujących, po spełnieniu warunku reprezentatywności próby, stworzenie rzetelnego obrazu funkcjonowania wolontariatu pracowniczego w strategii organizacji. Narzędzie badawcze skonstruowane zostało w oparciu o tak zwane pytania „półotwarte”. Rozwiązanie to łączy zarówno łatwość udzielania szybkich i prostych odpowiedzi oraz ich nieskomplikowanego przetwarzania na późniejszym etapie badania, jak i możliwość formułowania przez respondentów swobodnych, dłuższych i bardziej złożonych opinii. Rozbudowane kafeterie odpowiedzi ułatwiają ponadto badanym ustosunkowanie się do licznych aspektów działań prospołecznych.

Przykładowe pytania:

  • Czy Pani/Pana zdaniem akcje społeczne podejmowane przez firmę w której Pan(i) pracuje wpływają pozytywnie na jej wizerunek?
  • Czy według Pani/Pana, firma stwarza sprzyjające warunki do angażowania się pracowników w akcje społeczne?
  • Czy interesują Panią/Pana efekty zorganizowanych przez firmę akcji społecznych?

Respondenci proszeni są zarówno o ocenę sytuacji bieżącej, jak i o preferowane usprawnienia, dzięki czemu zlecający badanie uzyskuje nie tylko aktualną ocenę dotychczasowych inicjatyw, ale także pomysły na usprawnienia oraz nowe kierunki proponowanych przez pracowników działań. Narzędzie zaprojektowane zostało z myślą zarówno o uzyskaniu jak największej liczby szczerych i otwartych odpowiedzi, umożliwiających formułowanie rzetelnych wniosków, jak i o komforcie osób biorących udział w badaniu. Spełnia zatem warunki anonimowości, dzięki precyzyjnie skonstruowanej części metryczkowej kwestionariusza.

Kontakt

Jeśli chcesz wdrożyć narzędzie w swojej firmie lub dowiedzieć się więcej o jego zastosowaniu, skontaktuj się z nami:

Koordynator Projektu: Piotr Nieporowski

E-mail: piotr.nieporowski@csrprofit.com