PUBLIKACJE


Raportowanie informacji niefinansowych w kluczowych obszarach ESG

PUBLIKACJA

POBIERZ PUBLIKACJĘ

Link otwiera się w nowym oknie

Publikacja „Raportowanie informacji niefinansowych w kluczowych obszarach ESG ” przygotowana przez Fundację CSR Profit, jako jedna z pierwszych przedstawia podejście do raportowania informacji niefinansowych dot. zagadnień społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego z punktu widzenia inwestora oraz podpowiada na jakie aspekty zwrócić uwagę, aby prezentowane przez firmy dane ESG odpowiadały nie tylko oczekiwaniom szerokiego grona interesariuszy, ale również inwestorów.

W części pierwszej publikacji rozważamy nowe regulacje i trendy w raportowaniu niefinansowym. Cześć druga jest zaś swoistym przewodnikiem, gdzie skupiliśmy się na potrzebie identyfikacji kluczowych dla firmy obszarów ESG i znaczeniu w tym procesie zasady istotności. Rzetelny i systematyczny proces analizowania i definiowania aspektów istotnych jest nie tylko jednym z najważniejszych etapów przygotowania raportu oraz zarządzania CSR, to również jeden z wymogów wiodących standardów raportowania informacji niefinansowych. W przewodniku znajdują się też liczne odnośniki do inicjatyw, instytucji, narzędzi i źródeł informacji, aby ułatwić firmom zastosowanie prezentowanych zagadnień w praktyce.

Publikacja skierowana jest zarówno do firm, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z raportowaniem, jak i do tych, które raporty CSR publikują od lat, ale chcą nadal doskonalić się w tym procesie.


Wartość Angażowania Interesariuszy

PUBLIKACJA

PRZEJDŹ DO PUBLIKACJI

Link otwiera się w nowym oknie

Przewodnik po tematyce zaangażowania interesariuszy pt. Wartość Angażowania Interesariuszy – czyli odpowiedzialny biznes w praktyce. Publikacja prezentuje potencjał współpracy z interesariuszami w kontekście kształtowania odpowiedzialnej firmy i dążenia do osiągnięcia sukcesu biznesowego. Z publikacji można dowiedzieć się czego oczekują od przedsiębiorcy interesariusze, jak strategicznie angażować interesariuszy, jakie korzyści można osiągnąć z wdrażania CSRu oraz poznać opinię tych którzy wdrażają ideę odpowiedzialnego biznesu od dawna. Dodatkowo wartość publikacji podnosi ujęcie tematu z  3 perspektyw: przedsiębiorców, odpowiedzialnych inwestorów oraz organizacji pozarządowych.

Raport przeprowadza czytelnika przez najważniejsze normy i standardy w zakresie angażowania interesariuszy, wskazując przy tym metody wdrożenia strategicznego zarządzania relacjami z interesariuszami. Poradnik zawiera także  Kodeks Współpracy z Interesariuszami, jako jedną z wielu możliwych form wdrożenia strategicznego podejścia do tematu angażowania interesariuszy.

„Wartość angażowania interesariuszy” jest częścią zbioru publikacji, jakie przygotowuje Fundacja CSR Profit pod nazwą: Business Impact.