„BIZNESbiznes_wrazliwy_spol_logo WRAŻLIWY SPOŁECZNIE”

„Biznes wrażliwy społecznie” to konkurs, którego celem jest promocja społecznie odpowiedzialnego biznesu w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Konkurs skierowany jest do lubuskich przedsiębiorstw, które realizują dobre praktyki w obszarze zaangażowania społecznego, wspierając społeczność lokalną przyczyniają się do budowania z nią relacji. Ponadto celem konkursu jest wyróżnienie praktyk z zakresu współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej, za którą laureaci nagradzani są statuetką „Wspólna wartość”. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.

 

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK CSR

bws LOGO SMALLFIRMA: PGNiG S.A.

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie (2017)

Zaangażowanie społeczne w firmie PGNiG

Akcje krwiodawcze "DAR KRWI NA DZIEN DZIECKA" I "DAR KRWI NA BARBÓRKĘ"

W zielonogórskim oddziale PGNiG od 1968 roku działa Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Nafta”. Wspierając działalność klubu, Dział Komunikacji i Public Relations od kilku lat organizuje akcje krwiodawcze „Dar krwi na Dzień Dziecka” i „Dar krwi na Barbórkę”, skierowane zarówno do pracowników, jak i mieszkańców Zielonej Góry. W wydarzenie zaangażowani są m.in. wolontariusze PCK oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które udostępnia krwiobus. Celem działań jest edukacja na temat idei oddawania krwi i szpiku kostnego, a także wzrost liczby osób oddających honorowo krew.

Górnik w przedszkolu i szkole

Akcja edukacyjna Górnik w przedszkolu i szkole to przedsięwzięcie PGNiG. Z okazji górniczego święta pracownicy firmy odwiedzają w galowych mundurach przedszkola i szkoły. Górnicy prowadzą prezentację na temat procesu powstawania, poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Demonstrują m.in. próbki ropy naftowej, skał, z których pozyskiwana jest ropa i gaz, lampę naftową, elementy sprzętu ratownika górniczego. Dzieci otrzymują podczas spotkań upominki. Dodatkowo przedszkola zapraszane są do uczestnictwa w obchodach Barbórki.

Konkurs "Dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza" - produkty z ropy naftowej w życiu codziennym

Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy wśród uczestników na temat Ignacego Łukasiewicza jako patrona górnictwa naftowego, rozbudzenie zainteresowań dotyczących przemysłu naftowego i gazowniczego, dodatkowo rozwój umiejętności  plastycznych i manualnych wśród uczniów biorących udział w konkursie i integracja dzieci. Projekt realizowany w 2017 roku.

Otwarte Działania Twórcze

Otwarte Działania Twórcze to międzyszkolny projekt edukacyjno-wychowawczy, który skupia wokół siebie młodzież z różnych środowisk. Projekt realizowany jest od 2004 roku. W ramach realizacji jego zadań spotykają się grupy młodzieży sprawnej oraz niesprawnej intelektualnie. Myślą przewodnią spotkań jest przyswojenie elementarnej wiedzy o krajach Unii Europejskiej w utworzonych grupach integracyjnych. Praktyka ma charakter długofalowy i jest realizowana w partnerstwie z Zespołem Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze i Stowarzyszeniem „Tacy Sami”.

Naftowe Pasje

Celem projektu skierowanym do pracowników i ich rodzin jest integracja związana z nawiązaniem kontaktu w innej niż zawodowa sytuacji, edukacja i informacja, a skierowanym do mieszkańców Zielonej Góry – przybliżenie wiedzy o Oddziale i osobach tu pracujących.


bws LOGO SMALLFIRMA: Sela Sp. z o.o.

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne, Zdrowie

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie (2017)

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w firmie Sela

Dar krwi na Dzień Dziecka

Firma Sela w partnerstwie z PGNiG, Stowarzyszeniem Nerka, Klubem Honorowych Dawców Krwi HDK „Nafta”, Regionalną Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Lubuskim Okręgiem PCK zorganizowała dla mieszkańców Zielonej Góry akcję Dar krwi na dzień dziecka.

W ramach akcji zorganizowano zbiórkę krwi oraz akcję edukacyjną ucząca udzielania pierwszej pomocy i wykorzystania AED. Zebrano 7,65 litrów krwi, a z warsztatów skorzystało ok. 60 osób, zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak i dorosłych.

Projekt „Edukując Młodzież”

Główną domeną działalności Sela Sp. z o.o. jest prowadzanie szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ., budowania kultury bezpieczeństwa, prawa pracy oraz pierwszej pomocy. W skali roku firma szkoli ponad 3,5 tys. osób. Doświadczenie branżowe pokazuje, że dorośli ludzie bardzo często posiadają ogromne braki edukacyjne w powyższym zakresie. Dlatego zrodził się pomysł edukowania młodszych grup społecznych. W ramach projektu Edukując Młodzież, stworzono program szkoleń z pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie przeszkolono 60 uczniów, którzy jednogłośnie ocenili warsztaty jako potrzebne i uświadamiające w kwestii postępowania w stanach zagrożenia życia.

Bezpieczeństwo kluczową wartością

Praktyka polega na realizacji działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa skierowanych do rodziców dzieci przedszkolnych oraz opiekunów przedszkolnych, a także wsparciu honorowego krwiodawstwa.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Działania w ramach praktyki Bezpieczeństwo przede wszystkim realizowanej przez firmę Sela opierały się na szeroko rozumianej edukacji na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy. Firma włączyła się do akcji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy „Bezpieczna Szkoła”, w ramach której przeszkolono uczniów i rodziców z zakresu pierwszej pomocy. Ponadto prowadzono cykl audycji w Radiu Plus „ABC BHP”, a w telewizji regionalnej blok w programie „Autotest” pt. „Bezpieczeństwo”. W czasie działań współpracowano ze Sztabem Ratownictwa Zielonogórskiego. Sela jest również partnerem corocznych Zielonogórskich Ćwiczeń Służb Ratowniczych.


bws LOGO SMALLFIRMA: MB PNEUMATYKA Sp. z o.o.

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne, Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie (2017)

Pomoc finansowa i materialna, wolontariat pracowniczy, edukacja

Firma angażuje się zarówno w długo- jak i krótkoterminowe działania poprzez udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, wsparcia organizacyjnego i wolontariat pracowniczy. Do zrealizowanych inicjatyw należą między innymi:

  • wspieranie rozwoju działalności sportowej,
  • akcje „Paczka dla Zwierzaczka” i „Budujemy Budy” – wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
  • zakup wyprawek szkolnych dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Górzykowie,
  • wsparcie rozwoju naukowego studentów UZ,
  • objęcie patronatem klasy o specjalności technik mechatronik,
  • wsparcie finansowe Fundacji Black Butterflies

Więcej informacji o praktykach


bws LOGO SMALLFIRMA: SWISS KRONO Sp. z o.o.

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie (2017)

Działania społeczne w firmie Swiss Krono

Człowiek Roku KRONO

„Człowiek Roku KRONO” to konkurs organizowany przez firmę Kronopol, promujący prospołeczną postawę wśród mieszkańców województwa lubuskiego. Zwycięzca plebiscytu zostaje wyłoniony na podstawie następujących kryteriów: wpływ kandydata na życie społeczne w swoim regionie/środowisku; promocja pozytywnej postawy i zaangażowania; popularyzacja aktywnego trybu życia; uczynność, skromność, życzliwość; człowieczeństwo – szczególna osobowość; inne szczególne osiągnięcia.

Firma Otwarta

Kronopol od 2011 roku realizuje program Firma Otwarta, w ramach którego zaprasza do zakładów produkcyjnych najmłodszych mieszkańców Żar. Wizyty uczniów to z jednej strony szansa na zaprezentowanie im historii, filozofii i zachowań proekologicznych firmy, z drugiej zaś – na zapoznanie ich z procesami produkcji wyrobów drewnopochodnych oraz realizowanymi przez firmę działaniami marketingowymi i biznesowymi na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych. Dodatkowo dla dzieci i młodzieży odwiedzających zakład produkcyjny organizowane są konkursy plastyczne. Praktyka ma charakter długoterminowy.


FIRMA: LUG S.A.bws LOGO SMALL

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie – Nagroda Wspólna Wartość (2017)

Działalność charytatywno-filantropijna

Praktyka charytatywno-filantropijna LUG, jest przedsięwzięciem długofalowym. Praktyka ta odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej. Jej celem jest finansowe i rzeczowe wsparcie osób potrzebujących pomocy: dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych matek, rodzin wielodzietnych, ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pracowników.

Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności

Kluczowe działania LUG S.A. w zakresie tworzenia miejsc pracy i szkoleń pracowniczych, polegają na stabilnym wzroście zatrudnienia, co przyczyniania się do zmniejszenia poziomu bezrobocia. Firma również organizuje szkolenia dopasowane do stanowiska i preferencji konkretnej osoby, w celu podnoszenia kompetencji pracowniczych.

Realizacja praktyki przyczynia się do obniżenia lokalnego poziomu bezrobocia oraz zachęca lokalną społeczność do aplikacji na wolne stanowiska w celu uzyskania zatrudnienia w firmie zapewniającej stabilność, bezpieczeństwo pracy, jasną ścieżkę kariery oraz możliwość rozwoju.

Rozwój i dostęp do technologii

Praktyka jest realizowana w sposób ciągły i znajduje swoje odzwierciedlenie w stabilnym i zrównoważonym rozwoju firmy. LUG S.A., zajmujący się efektywnymi, nowoczesnymi oraz energooszczędnymi rozwiązaniami oświetleniowymi, przychyla się ku produkcji energooszczędnej technologii LED i jej rozpowszechnianiu, zarówno w Polsce, jak i za granicą kraju.

Kluczowe działania LUG S.A., w zakresie opisanej dobrej praktyki, dotyczą ciągłych badań, innowacji oraz produkcji i rozpowszechniania energooszczędnych i tanich technologii LED.


bws LOGO SMALLFIRMA: Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie – Nagroda Wspólna Wartość (2017)

Otwarcie na potrzeby innych środowisk, współpraca i pomoc w działaniu

Lubuski Teatr realizuje szereg działań skierowanych do osób w różnym wieku – od okresu przedszkolnego do seniorów – których celem jest pokonywanie barier psychologicznych i emocjonalnych w odbiorze kultury oraz przybliżanie dostępu do kultury mieszkańcom innych ośrodków oddalonych od Zielonej Góry. Praktyka ma charakter długofalowy.

 


FIRMA: Kociołek Lubuski

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Pomoc materialna dla NGO

Firma przekazuje wsparcie finansowe oraz materialne organizacji pozarządowej realizującej działania na rzecz osób wykluczonych społcznie. Praktyka ma charakter długofalowy.

 


FIRMA: Kancelaria Prawna Anna Giercarz

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Lubuszanki, kobiety sukcesu

Kluczowym działaniem jest organizacja spotkań networkingowych dla kobiet, podczas których uczestniczki nawiązują relacje biznesowe. Praktyka kierowana jest do kobie posiadających własną działalność gospodarczą. W ciągu trzech odbytych spotkań Lubuszanek, wzięło udział 105 kobiet z różnych gałęzi biznesu. Praktyka ma charakter długofalowy.

Link do praktyki


FIRMA: P.W. MAXIMUS

Obszar tematyczny: Edukacja, Kultura, Zdrowie

Promocja kultury fizycznej - sposnoring

Firma wspiera finansowo Bike Atelier Team oraz alpinistkę Bogumiłę Raulin. Praktyka ma charakter długofalowy.

Więcej informacji


FIRMA: PPHU Blech Sp. z o.o.

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Działaność charytatywna, Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Działalność charytatywna i społeczna skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno firm jak i osób indywidualnych bez ograniczeń wiekowych. Zaspokajając potrzeby interesariuszy, firma realizuje cele kulturalno-oświatowe, społeczne, zdrowotne, sportowe i edukacyjne. Firma regularnie przekazuje dla szkół sprzęt komputerowy do celów edukacyjnych, wspiera lubuskie kluby sportowe, współpracuje z organizacjami pozarządowymi z województwa lubuskiego.

Więcej informacji


FIRMA: WENTOR

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Działania charytatywne

Firma WENTOR angażuje się w działania o charakterze charytatywnym oferując wsparcie rzeczowe, organizacyjne, wolontariat pracowniczy. Do realizowanych inicjatyw należą m.in. zbiórki żywności, zbiórka środków finansowych na operację, organizacja paczek choinkowych dla Rodzinkowych Domów Dziecka w Żarach. Działania realizowane są we współpracy z partnerami i skierowane są przede wszystkim do osób starszych, chorych, dzieci.

Firma współpracuje również ze Spółdzielnią Socjalną „Work Group”.


FIRMA: Portal społecznościowy www.placepark.com

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Aktywizacja społeczności lokalnej

Celem inicjatywy jest informowanie o lokalnych wydarzeniach i przedsięwzięciach, prezentowanie relacji z lokalnych wydarzeń i zachęcanie społeczności do udziału w lokalnych inicjatywach.