„BIZNESbiznes_wrazliwy_spol_logo WRAŻLIWY SPOŁECZNIE”

„Biznes wrażliwy społecznie” to konkurs, którego celem jest promocja społecznie odpowiedzialnego biznesu w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Konkurs skierowany jest do lubuskich przedsiębiorstw, które realizują dobre praktyki w obszarze zaangażowania społecznego, wspierając społeczność lokalną przyczyniają się do budowania z nią relacji. Ponadto celem konkursu jest wyróżnienie praktyk z zakresu współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej, za którą laureaci nagradzani są statuetką „Wspólna wartość”. Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum.

 

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK CSR

bws LOGO SMALLFIRMA: PGNiG S.A. – Oddział w Zielonej Górze

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

.

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie (2017) – DOBRA PRAKTYKA: „Otwarte Działania Twórcze”

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie (2018) – DOBRA PRAKTYKA: „Dar krwi na Dzień Dziecka i Dar Krwi na Barbórkę”

Zaangażowanie społeczne w firmie PGNiG

Akcje krwiodawcze "DAR KRWI NA DZIEN DZIECKA" I "DAR KRWI NA BARBÓRKĘ"

W zielonogórskim oddziale PGNiG od 1968 roku działa Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Nafta”. Wspierając działalność klubu, Dział Komunikacji i Public Relations od kilku lat organizuje akcje krwiodawcze „Dar krwi na Dzień Dziecka” i „Dar krwi na Barbórkę”, skierowane zarówno do pracowników, jak i mieszkańców Zielonej Góry. W wydarzenie zaangażowani są m.in. wolontariusze PCK oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które udostępnia krwiobus. Celem działań jest edukacja na temat idei oddawania krwi i szpiku kostnego, a także wzrost liczby osób oddających honorowo krew.

Górnik w przedszkolu i szkole

Akcja edukacyjna Górnik w przedszkolu i szkole to przedsięwzięcie PGNiG. Z okazji górniczego święta pracownicy firmy odwiedzają w galowych mundurach przedszkola i szkoły. Górnicy prowadzą prezentację na temat procesu powstawania, poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Demonstrują m.in. próbki ropy naftowej, skał, z których pozyskiwana jest ropa i gaz, lampę naftową, elementy sprzętu ratownika górniczego. Dzieci otrzymują podczas spotkań upominki. Dodatkowo przedszkola zapraszane są do uczestnictwa w obchodach Barbórki.

Konkurs "Dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza" - produkty z ropy naftowej w życiu codziennym

Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy wśród uczestników na temat Ignacego Łukasiewicza jako patrona górnictwa naftowego, rozbudzenie zainteresowań dotyczących przemysłu naftowego i gazowniczego, dodatkowo rozwój umiejętności  plastycznych i manualnych wśród uczniów biorących udział w konkursie i integracja dzieci. Projekt realizowany w 2017 roku.

Otwarte Działania Twórcze

Otwarte Działania Twórcze to międzyszkolny projekt edukacyjno-wychowawczy, który skupia wokół siebie młodzież z różnych środowisk. Projekt realizowany jest od 2004 roku. W ramach realizacji jego zadań spotykają się grupy młodzieży sprawnej oraz niesprawnej intelektualnie. Myślą przewodnią spotkań jest przyswojenie elementarnej wiedzy o krajach Unii Europejskiej w utworzonych grupach integracyjnych. Praktyka ma charakter długofalowy i jest realizowana w partnerstwie z Zespołem Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze i Stowarzyszeniem „Tacy Sami”.

Naftowe Pasje

Celem projektu skierowanym do pracowników i ich rodzin jest integracja związana z nawiązaniem kontaktu w innej niż zawodowa sytuacji, edukacja i informacja, a skierowanym do mieszkańców Zielonej Góry – przybliżenie wiedzy o Oddziale i osobach tu pracujących.

Uczymy się z Gazusiem

„Uczymy się z Gazusiem” to cykl spotkań, podczas których 5-latkowie z przedszkola nr 34 w Zielonej Górze poznają zagadnienia z najróżniejszych dziedzin życia. Odwiedzają ich interesujący goście, którzy dzielą się z nimi wiedzą specjalistyczną. W spotkaniach bierze udział maskotka PGNiG Gazuś, która zachęca przedszkolaków do zadawania pytań, co pobudza ich aktywność poznawczą.

Praktyczne warsztaty

„Praktyczne warsztaty” organizowane są cyklicznie. Uczestnikami warsztatów są pracownicy oraz ich dzieci. Zakres warsztatów jest bardzo różny, m.in zajęcia plastyczno – teatralne, zajęcia z robotyki, spotkania z dietetykiem.


bws LOGO SMALLFIRMA: MB – Pneumatyka Sp. z o.o.

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne, Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie (2017) – DOBRA PRAKTYKA: Obszar edukacyjny – współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Sulechowa

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie (2018) – DOBRA PRAKTYKA: biznesowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Wsparcie rozwoju młodych talentów w firmie i wśród szeroko pojętego środowiska interesariuszy

Firma angażuje się zarówno w długo- jak i krótkoterminowe działania poprzez udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, wsparcia organizacyjnego i wolontariat pracowniczy. Do zrealizowanych inicjatyw należą między innymi:

 

  • współpraca z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Sulechowa oraz Uniwersytetem Zielonogórskim ( m,in objęcie patronatem klasy o specjalności technik mechatronik, wsparcie rozwoju naukowego studentów UZ, )
  • akcje „Paczka dla Zwierzaczka” i „Budujemy Budy” – wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
  • zakup wyprawek szkolnych dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Górzykowie,,
  • współpraca z młodzieżą i sponsoring sportowy – wsparcie finansowe ogólnopolskiego tanecznego turnieju hip-hopowego Tancbuda Challenge w Zielonej Górze, wsparcie Mistrzów Polski i medalistów MP w koszykówce mężczyzn – Enea BC Stelmet Zielona Góra, wsparcie Mistrzów Polski w Rajdach Baja w klasie UTV

Więcej informacji o praktykach

Biznesowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Firma uwzględnia w zakupach dóbr i usług współpracę z podmiotami ekonomii społecznej, m.in:

  • zakup zdjęć do katalogów firmowych od spółdzielni socjalnej,
  • zakup kartek świątecznych od fundacji osób niepełnosprawnych uzdolnionych artystycznie

bws LOGO SMALLFIRMA: Omni Modo Bogumiła Ulanowska

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne,

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie (2018) – DOBRA PRAKTYKA: współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej z Nowej Soli

 

Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej z Nowej Soli

Firma od kilku lat zleca prace dla podopiecznych WTZ z Nowej Soli, za które podmiot może realizować statutowe działania.  Firma ponadto przekazuje materiały dla WTZ, które są przekazywane do dalszej odsprzedaży. W 2018 r. firma przekazała dla podopiecznych WTZ torby, w których tworzeniu brali udział osoby z niepełnosprawnością.

Współpraca z Fundacją Twórczości Ludowej Cepeliada
Sponsoring klubu sportowego ASTRA

Firma angażuje się zarówno w długo- jak i krótkoterminowe działania poprzez udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, wsparcia organizacyjnego i wolontariat pracowniczy. Do zrealizowanych inicjatyw należą między innymi:

 

  • współpraca z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Sulechowa oraz Uniwersytetem Zielonogórskim ( m,in objęcie patronatem klasy o specjalności technik mechatronik, wsparcie rozwoju naukowego studentów UZ, )
  • akcje „Paczka dla Zwierzaczka” i „Budujemy Budy” – wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
  • zakup wyprawek szkolnych dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Górzykowie,,
  • współpraca z młodzieżą i sponsoring sportowy – wsparcie finansowe ogólnopolskiego tanecznego turnieju hip-hopowego Tancbuda Challenge w Zielonej Górze, wsparcie Mistrzów Polski i medalistów MP w koszykówce mężczyzn – Enea BC Stelmet Zielona Góra, wsparcie Mistrzów Polski w Rajdach Baja w klasie UTV

Więcej informacji o praktykach


bws LOGO SMALLFIRMA: Aniśko Architektura Krajobrazu

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne,

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie (2018) – DOBRA PRAKTYKA: rewitalizacja otoczenia Ośno Lubuskie

 

Projekt rewitalizacji otoczenia szkoły w Ośnie Lubuskim

Dobra praktyka była realizowana w 2016 r. Firma wykonała pro bono projekt rewitalizacji dla Miasta Ośno Lubuskie. Celem projektu było pokazanie alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych godzących ruch pieszy, rowerowy i samochodowy. Firma angażuje się koncepcyjnie w realizację rewitalizacji Miasta Ośno Lubuskie także w innych obszarach.

Nowa Amerika - w Krainie Migrantów

Dobra praktyka była realizowana w 2015 r. i 2016 r. Partnerem projektu było stowarzyszenie Słubfurt, szkoła publiczna w Ośnie Lubuskim oraz Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim. Głównym celem projektu była edukacja młodzieży w zakresie architektury krajobrazu i jej przemian. W ramach praktyki młodzież uczęszczała w warsztatach, badaniach terenowych, przygotowania wystaw, wystąpień publicznych. W ramach dobrej praktyki zorganizowana została w Ośnie Lubuskim i Słubicach wystawa prac, która została również  przedstawiona w kilkunastu miastach w Polsce i w Niemczech.

Ogród Nomadyczny

Dobra praktyka była realizowana w 2017 r. Projekt pozwalał podjąć dyskusję na temat planowania przestrzennego w kontekście społeczeństwa obywatelskiego. W ra,ach praktyki zorganizowane zostały warsztaty angażujące mieszkańców w proces planowania swojego wymarzonego miasta lub wsi. Projekt angażował stowarzyszenie Słubfurt, Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim oraz pozstałych partnerów lokalnych w miejscowościach goszczących Ogród Nomadyczny.

Ogrody Otwarte

Dobra praktyka była realizowana w 2018 r. Celem podjętych działań był rozwój więzi społecznych mieszkańców miasta i upowszechnienie zainteresowań ogrodniczych. Partnerem firmy w podjętych działaniach był Miejski Dom Kultury w Ośnie Lubuskim, stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ośna Lubuskiego oraz  nieformalna grupa obywatelska. Zorganizowane zostały dni otwarte, podczas których odwiedzający mogli poznać dziesięć prywatnych ogrodów. Zwiedzanie połączone zostało ze zbiórką żywności na organizację bezpłatnego kina letniego.

Aktywator - kultura dla przestrzeni, przestrzeń dla kultury

Dobra praktyka była realizowana w 2015 r. Dobra praktyka była skierowana do mieszkańców o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tworzeniu kultury. W projekt zaangażowane było również stowarzyszenie Słubfurt, stowarzyszenie KonterArt z Poznania oraz stowarzyszenie Hidepark z Nitry. Mieszkańcy uczestniczyli w warsztatach spontanicznego urządzania wspólnej przestrzeni. Podczas prac powstały przestrzenie parkowe na nieużytkach miejskich.

Sisterhood

Dobra praktyka była realizowana w 2017 r. Celem podjętych działań było stworzenie kobietom uchodźcom przebywających we Frankfurcie nad Odrą  możliwości uczestniczenia w tworzeniu i pielęgnacji ogrodów.Powstał ogród społeczny, nawiązały się relację  wśród uczestniczek. Praktyka była realizowana wspólnie ze stowarzyszeniem Słubfurt oraz stowarzyszeniem Lebuser Ziemia.


bws LOGO SMALLFIRMY: Ab Foods Polska Sp. z o.o.; , Alumetal Poland Sp. z o.o., Jost Polska sp. z o.o., Mazel S.A, NORD Napędy Sp. zo.o.

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie (2018) – DOBRA PRAKTYKA: inicjatywa Nowa Praca

 

Inicjatywa Nowa Praca

Inicjatywa „Nowa Praca” wystartowała 6 kwietnia 2017 r.  Jest to inicjatywa pięciu nowosolskich firm, które solidarnie realizują wspólny projekt promocyjny skierowany jednocześnie do swoich pracowników, mieszkańców regionu. Podstawowe narzędzia jakie są wykorzystywane w działaniach firm to FB, You Tube, Instagram i portal https://nowapraca.info/.

Łącząc siły angażują się wspólnie w obszar edukacyjny, wspierając odbycie staży i  praktyk, prezentując firmy na zewnątrz. Firma realizując charytatywne inicjatywy łączą siły w swoich działaniach. Ostatnim sukcesem Nowej Pracy były wynegocjowanie zmian w rozkładach autobusów do strefy ekonomicznej.

Inicjatywa Nowa Praca - współpraca ze spółdzielnią uczniowską 'SMAKOŁYKI"

Inicjatywa Nowa Praca współpracuje z uczniowską spółdzielnią socjalną – zakupując wytworzoną przez spółdzielnię lemoniadę. Młodzież uczestniczyła też aktywnie w wydarzeniach organizowanych przez Inicjatywę Nowa Praca. Uczniowska Spółdzielnia Socjalna uczestniczy także w wydarzeniach merytorycznych realizowanych przez firmy, np. udział w dniu bezpieczeństwa realizowanej prze firmę AB Foods.

Inicjatywa Nowa Praca - akcje charytatywne

Inicjatywa Nowa Praca określa wspólny kalendarz wydarzeń, który zawiera także akcje charytatywne. Pozwala to wspólnie wywierać większy wpływ na rzecz społeczności lokalnej i dzielić się organizacją poszczególnych wydarzeń.

Inicjatywa Nowa Praca - wsparcie aktywnego stylu życia

Inicjatywa Nowa Praca występuję pod swoją nazwą w inicjatywach sportowych. Pracownicy firm z nowej Soli są zachęcani do aktywności społecznej. Dla pracowników uczestniczących w zawodach sportowych firmy przygotowały vouchery oraz statuetki.


FIRMA: Kancelaria Prawna Anna Giercarz

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie (edycja 2018) – DOBRA PRAKTYKA: Lubuszanki

Lubuszanki, kobiety sukcesu

Kluczowym działaniem jest organizacja spotkań networkingowych dla kobiet, podczas których uczestniczki nawiązują relacje biznesowe. Praktyka kierowana jest do kobie posiadających własną działalność gospodarczą. W ciągu trzech odbytych spotkań Lubuszanek, wzięło udział ponad 200 kobiet z różnych gałęzi biznesu (stan na grudzień 2018 r.). Praktyka ma charakter długofalowy.

Link do praktyki


bws LOGO SMALLFIRMA: Sela Sp. z o.o.

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne, Zdrowie

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie (2017) – DOBRA PRAKTYKA: Edukując młodzież

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w firmie Sela

Dar krwi na Dzień Dziecka

Firma Sela w partnerstwie z PGNiG, Stowarzyszeniem Nerka, Klubem Honorowych Dawców Krwi HDK „Nafta”, Regionalną Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Lubuskim Okręgiem PCK zorganizowała dla mieszkańców Zielonej Góry akcję Dar krwi na dzień dziecka.

W ramach akcji zorganizowano zbiórkę krwi oraz akcję edukacyjną ucząca udzielania pierwszej pomocy i wykorzystania AED. Zebrano 7,65 litrów krwi, a z warsztatów skorzystało ok. 60 osób, zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak i dorosłych.

Projekt „Edukując Młodzież”

Główną domeną działalności Sela Sp. z o.o. jest prowadzanie szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ., budowania kultury bezpieczeństwa, prawa pracy oraz pierwszej pomocy. W skali roku firma szkoli ponad 3,5 tys. osób. Doświadczenie branżowe pokazuje, że dorośli ludzie bardzo często posiadają ogromne braki edukacyjne w powyższym zakresie. Dlatego zrodził się pomysł edukowania młodszych grup społecznych. W ramach projektu Edukując Młodzież, stworzono program szkoleń z pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie przeszkolono 60 uczniów, którzy jednogłośnie ocenili warsztaty jako potrzebne i uświadamiające w kwestii postępowania w stanach zagrożenia życia.

Bezpieczeństwo kluczową wartością

Praktyka polega na realizacji działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa skierowanych do rodziców dzieci przedszkolnych oraz opiekunów przedszkolnych, a także wsparciu honorowego krwiodawstwa.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Działania w ramach praktyki Bezpieczeństwo przede wszystkim realizowanej przez firmę Sela opierały się na szeroko rozumianej edukacji na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy. Firma włączyła się do akcji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy „Bezpieczna Szkoła”, w ramach której przeszkolono uczniów i rodziców z zakresu pierwszej pomocy. Ponadto prowadzono cykl audycji w Radiu Plus „ABC BHP”, a w telewizji regionalnej blok w programie „Autotest” pt. „Bezpieczeństwo”. W czasie działań współpracowano ze Sztabem Ratownictwa Zielonogórskiego. Sela jest również partnerem corocznych Zielonogórskich Ćwiczeń Służb Ratowniczych.

Mali bohaterowie ratują życie

Praktyka realizowana była w 2017 r. W ramach dobrej praktyki firma Sela utworzyła szyty na miarę potrzeb i możliwości program szkoleń z pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych.szkolenia objęły łącznie 355 uczniów. Ze szkoleń skorzystali uczniowie klas 1-8 oraz kadra nauczycielska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku oraz Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze.


bws LOGO SMALLFIRMA: SWISS KRONO Sp. z o.o.

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie (2017) – DOBRA PRAKTYKA: Posadź drzewko ze SWISS KRONO

Działania społeczne w firmie Swiss Krono

Człowiek Roku KRONO

„Człowiek Roku KRONO” to konkurs organizowany przez firmę Kronopol, promujący prospołeczną postawę wśród mieszkańców województwa lubuskiego. Zwycięzca plebiscytu zostaje wyłoniony na podstawie następujących kryteriów: wpływ kandydata na życie społeczne w swoim regionie/środowisku; promocja pozytywnej postawy i zaangażowania; popularyzacja aktywnego trybu życia; uczynność, skromność, życzliwość; człowieczeństwo – szczególna osobowość; inne szczególne osiągnięcia.

Firma Otwarta

Kronopol od 2011 roku realizuje program Firma Otwarta, w ramach którego zaprasza do zakładów produkcyjnych najmłodszych mieszkańców Żar. Wizyty uczniów to z jednej strony szansa na zaprezentowanie im historii, filozofii i zachowań proekologicznych firmy, z drugiej zaś – na zapoznanie ich z procesami produkcji wyrobów drewnopochodnych oraz realizowanymi przez firmę działaniami marketingowymi i biznesowymi na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych. Dodatkowo dla dzieci i młodzieży odwiedzających zakład produkcyjny organizowane są konkursy plastyczne. Praktyka ma charakter długoterminowy.

Wsparcie rzeczowe

Firma Swiss Krono jest aktywna na płaszczyźnie dobroczynnej (wsparcie rzeczowe i wsparcie finansowe). Firma przekazuje produkty na rzecz organizacji pozarządowych, m.in wsparła fundację Pięknolesie z Sieniawy Żarskiej oraz Stowarzyszenie na rzecz osób z autyzmem „Dalej Razem”.

Posadź drzewko ze SWISS KRONO

Długofalowa akcja inicjowana przez firmę SWISS KRONO. Celem akcji jest wspólne sadzenie drzewek na terenie Żar. W akcję zaangażowani są pracownicy firm, młodzież oraz przedstawiciele działkowców. W 2017 r. odbyła się czwarta edycja akcji,  wktórej łącznie posadzono ponad 2.000 tys. nowych drzew i krzewów.


FIRMA: LUG S.A.bws LOGO SMALL

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie – Nagroda Wspólna Wartość (2017)

Działalność charytatywno-filantropijna

Praktyka charytatywno-filantropijna LUG, jest przedsięwzięciem długofalowym. Praktyka ta odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej. Jej celem jest finansowe i rzeczowe wsparcie osób potrzebujących pomocy: dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych matek, rodzin wielodzietnych, ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pracowników.

Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności

Kluczowe działania LUG S.A. w zakresie tworzenia miejsc pracy i szkoleń pracowniczych, polegają na stabilnym wzroście zatrudnienia, co przyczyniania się do zmniejszenia poziomu bezrobocia. Firma również organizuje szkolenia dopasowane do stanowiska i preferencji konkretnej osoby, w celu podnoszenia kompetencji pracowniczych.

Realizacja praktyki przyczynia się do obniżenia lokalnego poziomu bezrobocia oraz zachęca lokalną społeczność do aplikacji na wolne stanowiska w celu uzyskania zatrudnienia w firmie zapewniającej stabilność, bezpieczeństwo pracy, jasną ścieżkę kariery oraz możliwość rozwoju.

Rozwój i dostęp do technologii

Praktyka jest realizowana w sposób ciągły i znajduje swoje odzwierciedlenie w stabilnym i zrównoważonym rozwoju firmy. LUG S.A., zajmujący się efektywnymi, nowoczesnymi oraz energooszczędnymi rozwiązaniami oświetleniowymi, przychyla się ku produkcji energooszczędnej technologii LED i jej rozpowszechnianiu, zarówno w Polsce, jak i za granicą kraju.

Kluczowe działania LUG S.A., w zakresie opisanej dobrej praktyki, dotyczą ciągłych badań, innowacji oraz produkcji i rozpowszechniania energooszczędnych i tanich technologii LED.


bws LOGO SMALLFIRMA: Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Laureat konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie – Nagroda Wspólna Wartość (2017)

Otwarcie na potrzeby innych środowisk, współpraca i pomoc w działaniu

Lubuski Teatr realizuje szereg działań skierowanych do osób w różnym wieku – od okresu przedszkolnego do seniorów – których celem jest pokonywanie barier psychologicznych i emocjonalnych w odbiorze kultury oraz przybliżanie dostępu do kultury mieszkańcom innych ośrodków oddalonych od Zielonej Góry. Praktyka ma charakter długofalowy.

 


bws LOGO SMALLFIRMA: Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne. Wsparcie pracowników

 

Giełda Usług

Akcja charytatywna została zrealizowana w 2017 r. W firmie zainicjowano działania zakładowego wolontariatu ‚Razem raźniej”. Pierwszym projektem realizowanym przez zakładowy wolontariat była Giełda Usług.  Akcja charytatywna polegała na stworzeniu katalogu usług, które zostały wystawione na licytację wśród wszystkich pracowników spółki. Usługi oferowali pracownicy firm. Zebrane fundusze zostały przekazane na rzecz stowarzyszenia Nowosolska paczka. Stowarzyszenie jest pośrednikiem pomiędzy tymi, którzy chcą coś ofiarować oraz tymi, którzy potrzebują pomocy. Dochód z akcji „Giełda Usług” sprawił, że firma Jost Polska  Sp. z o.o. dołożyła cegiełkę do zakupu busa.

 

10 wyzwań na 10-lecie JOST

Projekt realizowany w 2018 r.  Projekt skierowany został do pracowników spółki. Firma utworzyła dziesięć zespołów, które rozwijają różne pożądane nawyki: regularne bieganie, trening cierpliwości, nauka języków obcych, regularne chodzenie, czytanie książek, jazda na rowerze, picie wody, gimnastyka, dbanie o linię oraz pomaganie innym. W projekcie uczestniczyło 130 osób. Grupa pomagająca innym zorganizowała 10 aktywność pracy dla innych., m.in zasadziła las, zorganizowała dzień dziecka w Kożuchowie oraz na co dzień towarzyszy  osobom starszym we wspólnym spędzaniu czasu wolnego.  Opłata wpisowa do danej grupy została przekazana na rzecz niepełnosprawnych dzieci pracowników.

Informacja o dobrej praktyce


bws LOGO SMALLFIRMA: Perceptus Sp. z o.o.

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

 

Perceptus IT Security Academy

Pierwsza edycja Perceptus IT Security Academy została oficjalnie zainaugurowana w październiku 2015 r i trwa do końca roku akademickiego. Perceptus IT Security Academy to efekt współpracy pomiędzy  firmą Perceptus Sp. z o.o. a Wydziałem Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. akademia Perceptus ma na celu przekazanie młodzieży oraz studentom wiedzy i doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa IT., które pracownicy  zdobyli w trakcie wielu lat praktyki. Zajęcia odbywały się na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz w siedzibie firmy.

 

Program ready2work

Program ready2work wystartował w 2015 r. Program skierowany jest do studentów i obejmuje praktyki i staże. Firma umożliwia wsparcie przez przedsiębiorstwo przy pisaniu prac dyplomowych i artykułów naukowych oraz ułatwia rozpoczęcie kariery zawodowej.

 


bws LOGO SMALLFIRMA: KOIMEX S.A

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

 

Organizacja i realizacja transportów sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Firma KOIMEX S.A wraz z pracownikami przy współpracy ze stowarzyszeniem Ars Familia w ciągu 6 miesięcy przywiozła trzy TIRy sprzętu medycznego. od stowarzyszenia z Niemiec. Pracownicy firmy angażują się w pomoc przy przekazywaniu powyższego sprzętu dla mieszkańców. Wartość przekazanego sprzętu to 50 tys. euro.

 

Wsparcie finansowe organizacji Festiwalu Musica Misericordia i warsztatów muzycznych

Od 8 lat firma KOIMEX S.A. wspiera finansowo Festiwal Musica Misericordia oraz warsztaty muzyczne dla młodzieży ze Świebodzina. Dzięki wsparciu firmy KOIMEX S.A mieszkańcy regionu mają możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w czterech koncertach muzyki klasycznej każdego roku. Firma zaangażowana środki finansowe i udostępniła  transport.

 

Akcja EDK w lubuskiem

Akcja EDK to projekt ogólnopolski p.n. Ekstremalna Droga Krzyżowa, który ejst realizowany od 3 lat w województwie lubuskim. Firma KOIMEX S.A. udostępnia swój transport, auta terenowe z kierowcami do nocnego patrolowania tras i dla obsługi medycznej. Firma finansuje posiłek dla blisko 600 osób, które ukończyły całonocną wędrówkę.

 

Piknik charytatywny

Firma KOIMEX S.A. wraz z pracownikami organizuje Piknik charytatywny wraz z pokazem motokrosowym, w którym uczestniczą pracownicy a podczas którego odbywa się zbiórka na leczenie dla potrzebujących mieszkańców regionu.

 


FIRMA: Agencja Komenada Krystyna Adamenko

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Wsparcie finansowe i merytoryczne NGO

Firma wspiera merytorycznie Fundację Pięknolesie z Sieniawy Żarskiej. Angażuje środki finansowe, merytoryczne w celu rozwinięcia podmiotu.

 


FIRMA: Kociołek Lubuski

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Pomoc materialna dla NGO

Firma przekazuje wsparcie finansowe oraz materialne organizacji pozarządowej realizującej działania na rzecz osób wykluczonych społcznie. Praktyka ma charakter długofalowy.

 


FIRMA: LIT Polska Sp. z o.o.

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne, rozwój pracowników, środowisko naturalne

Wsparcie finansowe Akademii Piłkarskiej Macieja Murawskiego

Od 2017 r. firma LIT Polska Sp. z o.o. jest głównym sponsorem szkółki piłkarskiej APMM Falubaz Zielona Góra. Co miesięc firma wpłaca stałą kwotę na rozwój szkółki,  w której też trenują dzieci pracowników firmy. Firma wspólnie z APMM Falubaz zorganizowała Mini Mistrzostwa Świata LIT Cup 2018, podczas których na jednym boisku stanęli przeciwko siebie oprócz APMM, wychowankowie najlepszych polskich klubów sportowych: Legii Warszawa, Śląska Wrocław, Pogoni Szczecin, warty Poznań, Zagłębia Lublin. Firma ufundowała wyjazd dla pracowników i dzieci  na mecz do Monachium.

 

Wspieranie pozazawodowej aktywności pracowników

Firma od 2017 r. wspiera pozazawodowe aktywności pracowników. Firma wyposażyła w stroje sportowe pracowników firmy, którzy grają w  branżowych zawodach sportowych. W firmie funkcjonuje „sekcja rowerowa”.  Firma sponsoruje również starty w szybowcowych mistrzostwach Polski współpracownika firmy – Mirosława Wysockiego. Firma opłaca starty w biegach, triathlonach, runmageddonach współpracowników.

 

Wspólne sadzenie drzew

Firma we współpracy z Lasami Państwowymi obsadziła wskazaną powierzchnię ok. trzema tysiącami sadzonek drzew. W akcję zaangażowani byli pracownicy firmy i ich rodziny.

 

Poszerzenie floty o autach "Ultralight"

Grupa L.I.T. GmbH, do której należy LIT Polska Sp. z o.o., stale poszerza swój tabor o auta z rodzaju „Ultralight”. Obecnie (stan na grudzień 2018 r) w grupie jeździ 160 aut. Auta „Ultraloght” mają mniejsze zużycie paliwa oraz emisję CO2 o ok. 40 % niż standardowe auta.

 


FIRMA: P.W. MAXIMUS

Obszar tematyczny: Edukacja, Kultura, Zdrowie

Promocja kultury fizycznej - sposnoring

Firma wspiera finansowo Bike Atelier Team oraz alpinistkę Bogumiłę Raulin. Praktyka ma charakter długofalowy.

Więcej informacji


FIRMA: PPHU Blech Sp. z o.o.

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Działaność charytatywna, Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Działalność charytatywna i społeczna skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno firm jak i osób indywidualnych bez ograniczeń wiekowych. Zaspokajając potrzeby interesariuszy, firma realizuje cele kulturalno-oświatowe, społeczne, zdrowotne, sportowe i edukacyjne. Firma regularnie przekazuje dla szkół sprzęt komputerowy do celów edukacyjnych, wspiera lubuskie kluby sportowe, współpracuje z organizacjami pozarządowymi z województwa lubuskiego.

Więcej informacji


FIRMA: WENTOR

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Działania charytatywne

Firma WENTOR angażuje się w działania o charakterze charytatywnym oferując wsparcie rzeczowe, organizacyjne, wolontariat pracowniczy. Do realizowanych inicjatyw należą m.in. zbiórki żywności, zbiórka środków finansowych na operację, organizacja paczek choinkowych dla Rodzinkowych Domów Dziecka w Żarach. Działania realizowane są we współpracy z partnerami i skierowane są przede wszystkim do osób starszych, chorych, dzieci.

Firma współpracuje również ze Spółdzielnią Socjalną „Work Group”.


FIRMA: Portal społecznościowy www.placepark.com

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Aktywizacja społeczności lokalnej

Celem inicjatywy jest informowanie o lokalnych wydarzeniach i przedsięwzięciach, prezentowanie relacji z lokalnych wydarzeń i zachęcanie społeczności do udziału w lokalnych inicjatywach.


FIRMA: Klar Sp. z o.o.

Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne

Wsparcie w organizacji akcji "Sprawmy Dzieciom Uśmiech" oraz Dzień Dziecka

Firma Klar Sp. z o.o. współpracuje z fundacją Innowacyjny Klub Rodzica. Firma zorganizowała wśród pracowników i klientów Bricomarche  rzeczy potrzebnych na oddział pediatryczny w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze. Firma zaangażowała się  w przewiezienie zebranych rzeczy  do punktu docelowego. Firma wsparła również akcję na dzień dziecka, która polegała na organizacji dla dzieci zajęć i warsztatów.