Lubuski CSR

Katalog Dobrych Praktyk

Zobacz inicjatywy

Zrównoważony rozwój

Audyt, analiza ryzyk ESG, budowanie strategii zrównoważonego rozwoju, raportowanie niefinansowe – patrzymy z szerszej perspektywy

Zobacz nasze działania

Przewodnik dla spółek

Raportowanie danych niefinansowych w kluczowych obszarach ESG

Przejdź do publikacji

Odpowiedzialna Firma

Kompleksowy system oceny firmy w kluczowych obszarach CSR w oparciu o międzynarodowe standardy odpowiedzialnego biznesu

Poznaj szczegóły

Audyt & Analiza

Analizujemy http//smartbrokers.pl ryzyka niefinansowe, oceniamy polityki i programy zarządzania CSR w oparciu o standardy takie jak ISO 26000, GRI, SA8000, AA1000

Partnerstwa Lokalne

Wspieramy rozwój partnerskich relacji organizacji pozarządowych z lokalnym biznesem i realizację projektów społecznych

Narzędzia

Udostępniamy narzędzie do badania i analizowania poziomu zaangażowania pracowników

Coaching "Liderka/Lider"

Realizujemy program coachingowy dla przedstawicieli organizacji społecznych i biznesu

Aktualności

LUBUSKI CSR – Katalog Dobrych Praktyk

Dla coraz większej https//smartbrokers.pl liczby przedsiębiorstw CSR staje się integralnym elementem prowadzonego biznesu. Dla jednych są to działania bardziej intuicyjne, dla innych przemyślana strategia. Wszystkie są ważne. Z przyjemnością prezentujemy regionalny Katalog Dobrych Praktyk CSR. Jest to zbiór inicjatyw realizowanych przez lubuskich przedsiębiorstw. W Katalogu znalazły się także firmy wyróżnione w pierwszej edycji konkursu ‚Biznes Wrażliwy Społecznie’.

Case study

Badanie poziomu zaangażowania społecznego pracowników w dużej firmie

W 2016 roku, zespół badawczy złożony z członków fundacji CSR Profit stworzył narzędzie dla firmy z branży energetycznej, analizujące zaangażowanie pracowników firm w akcje społeczne. Pozwala ono zdiagnozować między innymi jakość podejmowanych działań oraz sprawność ich komunikowania, jak również funkcjonowanie wolontariatu pracowniczego w strukturze firmy.

Realizujemy Program Odpowiedzialna Firma, który skierowany jest do przedsiębiorstw wdrażających lub planujących wdrażać inicjatywy i procesy w obszarach CSR. Wspieramy firmy na różnych etapach wdrażania i doskonalenia systemów CSR, m.in. poprzez analizę firmy w kontekście standardów CSR, identyfikację kluczowych ryzyk niefinansowych, przygotowanie do procesu raportowania, mentoring, szkolenia, warsztaty.

A

Fundacja

Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego HTTP://SMARTBROKERS.PL/ rozwoju przedsiębiorstw oraz społeczeństwa, a także propagowanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialnych inwestycji oraz postaw odpowiedzialności społecznej. Wspieramy inicjatywy społeczne i rozwiązania biznesowe wdrażane w odpowiedzi na globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju. Współpracujemy zarówno z organizacjami pozarządowymi jak i biznesem. Nasz zespół tworzą profesjonaliści z unikatowym doświadczeniem m.in. w obszarze odpowiedzialnych inwestycji.

CSR Profit dla biznesu

  • analiza CSR
  • analiza dostawców
  • raportowanie
  • narzędzia
  • coaching

CSR Profit dla NGO

  • partnerstwo z biznesem
  • coaching

Masz pomysł na współpracę z nami?

Opowiedz nam o nimi!

Kontakt

Jesteśmy organizacją członkowską UN Global Compact. global-compact-logo

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ działającą na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

Jako fundacja wspieramy firmy i organizacje we wdrażaniu 10 Zasad Global Compact oraz raportowaniu Communication on Progress.