w

EDUKACJA

www.PartnerstwaLokalne.pl

Link otwiera się w nowym oknie

Lubuskie Podwieczorki przy CSR

Celem projektu, realizowanego w okresie październik – grudzień 2014, ze środków pozyskanych w ramach programu Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich, była przede wszystkim promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu jako nowego modelu przedsiębiorczości, a także analiza korzyści płynących z etycznych zachowań na lokalnym rynku pracy oraz budowa dialogu społecznego między studentami a praktykami biznesu.

W ramach projektu w zielonogórskiej Mediatece „Szklana Pułapka” odbyły się aż trzy debaty wśród których głos zabrali zarówno przedstawiciele dużych, średnich i małych firm jak również przedstawiciele trzeciego sektora oraz pracownicy naukowi wraz ze studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego.

LUBUSKIE PODWIECZORKI PRZY CSR cz. I
Pierwsze spotkanie odbyło się 29 października, a jego gościem specjalnym był Łukasz Kaliciński – właściciel marki odzieżowej Not Just Shop (www.notjustshop.com), o której jak sam zwykł mówić „to coś więcej niż sklep, to akcja”, mająca na celu pomoc potrzebującym dzieciom poprzez aktywne zaangażowanie konsumentów w realizowane projekty oraz szerokie wykorzystywanie narzędzi marketingu zaangażowanego społecznie. Uczestnicy spotkania rozmawiali z Łukaszem m.in. o wyzwaniach stojących przed początkującymi przedsiębiorcami, a także o efektywnych metodach włączania konsumentów w proces tworzenia kolekcji oraz o zasadach przyświecających etycznej modzie.
Obejrzyj materiał filmowy i zdjęcia ze spotkania z Łukaszem Kalicińskim
Przejdź do filmu >>
Przejdź do zdjęć >>
  
LUBUSKIE PODWIECZORKI PRZY CSR cz. II
Hasłem przewodnim drugiego spotkania była z kolei społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie dużych i małych firm z województwa lubuskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się  zarówno doświadczeni przedsiębiorcy jak i wieloletni eksperci ds. CSR. Małą firmę w dyskusji reprezentował Pan Zbigniew Czmuda z Pałacu Wiechlice, który podzielił się z uczestnikami spotkania nie tylko wieloma praktycznymi sposobami, pozwalającymi na pełne wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej, ale także opowiedział o licznych korzyściach płynących z implementacji rozwiązań pro ekologicznych. Z kolei Pan Andrzej Marcinek, dyrektor oraz członek zarządu GEDIA Poland Assembly Sp. z o.o. podzielił się z publicznością swoją szeroką wiedzą na temat budowania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w dużych przedsiębiorstwach, a także udzielił wielu cennych wskazówek dotyczących budowania trwałych relacji z pracownikami oraz optymalizacji ryzyka w firmach o profilu produkcyjnym.  Jako ostatnia do dyskusji włączyła się Pani Maja Kostrzewa, wieloletni analityk w GES Poland oraz  koordynatorka projektów edukacyjnych, związanych m.in. z analizą i efektywnym komunikowaniem danych pozafinansowych ESG (E – environment; S- social; G – governance), która to zwróciła uwagę słuchaczy na najczęściej popełniane przez przedsiębiorców błędy na etapie planowania i realizacji działań z zakresu CSR.
LUBUSKIE PODWIECZORKI PRZY CSR cz. III
Finałowe spotkanie „Lubuskich Podwieczorków przy CSR” koncentrowało się przede wszystkim wokół zagadnień odnoszących się do funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni biznesowej oraz na budowie trwałego partnerstwa na rzecz społeczności lokalnej. Głos stowarzyszeń w dyskusji reprezentował Pan Sebastian Cycuła, prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, który wypowiedział się m.in. na temat angażowania osób wykluczonych społecznie w sferę zawodową i społeczną. Z kolei zasady tworzenia spółdzielni socjalnych przybliżyła uczestnikom spotkania Pani Małgorzata Stachowiak, której życiowa pasja oraz determinacja doprowadziły do stworzenia wyjątkowego miejsca, jakim jest Art Studio „Miętowy Królik” z Sulechowa. Natomiast o głównych wyzwaniach stojących przed podmiotami ekonomii społecznej opowiedziały przedstawicielki zielonogórskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Pani Katarzyna Twardowska oraz Pani Anna Rzepecka.