COACHING dla Liderek i Liderów


Realizujemy program coachingu menedżerskiego przedstawicieli biznesu i NGO, którego celem jest wzmocnienie zdolności interpersonalnych, które pomogą rozwijać umiejętności związane z osiąganiem założonych celów, prowadzeniem efektywnej komunikacji i zarządzania zespołem. Program prowadzi Joanna Mazurek, coach z tytułem Personal Coach xpand certyfikowanym przez Europäisches Netzwerk für Beratung, Psychologie und Therapie e.V. Pełny profil Coacha w zakładce Zespół i na stronie joannamazurek.pl/

Coaching menadżerski w praktyce

60 godzin coachingu dla Liderek i Liderów

W ramach projektu „Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka” zrealizowaliśmy program indywidualnego coachingu menadżerskiego dla 20 działaczy, wolontariuszy, pracowników, liderów lubuskich organizacji pozarządowych.

Celem program wsparcia coachingowego była profesjonalizacja i wzmocnienie potencjału organizacji, a także podnoszenie kompetencji liderów NGO.

Zapytaj o szczegóły

Kontakt z Coachem