BADANIA


Jak biznes współpracuje z NGO

BADANIE

POBIERZ RAPORT

Link otwiera się w nowym oknie

Dostępny jest RAPORT statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu „Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka”, dotyczący oczekiwań i doświadczeń we współpracy biznesu i NGO.
Jak wskazali ankietowani, przedsiębiorstwa najczęściej decydują się na współpracę z partnerem społecznym ze względu na: chęć uzyskania wsparcia merytorycznego, bezpośredniego trafienia do grupy docelowej oraz zbudowania lub utrzymania pozytywnego wizerunku firmy. Nieco rzadziej motywem jest zbieżność działalności danej organizacji pozarządowej z misją bądź strategią firmy, stosunkowo wysoka popularność organizacji w regionie oraz fakt przedstawienia przez daną organizację interesującego projektu.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi rezultatami naszego badania.

Jak widziana jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

BADANIE

POBIERZ RAPORT

Link otwiera się w nowym oknie

RAPORT statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu „Lubuskie Podwieczorki przy CSR” prezentuje jak społeczną odpowiedzialność biznesu postrzegają uczestnicy trzech cykli spotkań oraz studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi rezultatami badania.