Przewodnik dla spółek

Raportowanie danych niefinansowych w kluczowych obszarach ESG

Przejdź do publikacji

Zrównoważony rozwój

Audyt, analiza ryzyk ESG, budowanie strategii zrównoważonego rozwoju, raportowanie niefinansowe – patrzymy z szerszej perspektywy

Zobacz nasze działania

Odpowiedzialna Firma

Kompleksowy system oceny firmy w kluczowych obszarach CSR w oparciu o międzynarodowe standardy odpowiedzialnego biznesu

Poznaj szczegóły

Audyt & Analiza

Analizujemy ryzyka niefinansowe, oceniamy polityki i programy zarządzania CSR w oparciu o standardy takie jak ISO 26000, GRI, SA8000, AA1000

Partnerstwa Lokalne

Wspieramy rozwój partnerskich relacji organizacji pozarządowych z lokalnym biznesem i realizację projektów społecznych

Narzędzia

Udostępniamy narzędzie do badania i analizowania poziomu zaangażowania pracowników

Coaching "Liderka/Lider"

Realizujemy program coachingowy dla przedstawicieli organizacji społecznych i biznesu

Aktualności

05 / 2017 PUBLIKACJA: Raportowanie informacji niefinansowych w kluczowych obszarach ESG

„Raportowanie informacji niefinansowych w kluczowych obszarach ESG” to przewodnik dla spółek, w którym przedstawiamy podejście do raportowania informacji niefinansowych dot. zagadnień społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego z punktu widzenia inwestora oraz podpowiadamy na jakie aspekty zwrócić uwagę, aby prezentowane przez firmy dane ESG odpowiadały nie tylko oczekiwaniom szerokiego grona interesariuszy, ale również inwestorów.

Case study

Badanie poziomu zaangażowania społecznego pracowników w dużej firmie

W 2016 roku, zespół badawczy złożony z członków fundacji CSR Profit stworzył narzędzie dla firmy z branży energetycznej, analizujące zaangażowanie pracowników firm w akcje społeczne. Pozwala ono zdiagnozować między innymi jakość podejmowanych działań oraz sprawność ich komunikowania, jak również funkcjonowanie wolontariatu pracowniczego w strukturze firmy.

Realizujemy Program Odpowiedzialna Firma, który skierowany jest do przedsiębiorstw wdrażających lub planujących wdrażać inicjatywy i procesy w obszarach CSR. Wspieramy firmy na różnych etapach wdrażania i doskonalenia systemów CSR, m.in. poprzez analizę firmy w kontekście standardów CSR, identyfikację kluczowych ryzyk niefinansowych, przygotowanie do procesu raportowania, mentoring, szkolenia, warsztaty.

A

Fundacja

Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw oraz społeczeństwa, a także propagowanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialnych inwestycji oraz postaw odpowiedzialności społecznej. Wspieramy inicjatywy społeczne i rozwiązania biznesowe wdrażane w odpowiedzi na globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju. Współpracujemy zarówno z organizacjami pozarządowymi jak i biznesem. Nasz zespół tworzą profesjonaliści z unikatowym doświadczeniem m.in. w obszarze odpowiedzialnych inwestycji.

CSR Profit dla biznesu

  • analiza CSR
  • analiza dostawców
  • raportowanie
  • narzędzia
  • coaching

CSR Profit dla NGO

  • partnerstwo z biznesem
  • coaching

Masz pomysł na współpracę z nami?

Opowiedz nam o nimi!

Kontakt

Jesteśmy organizacją członkowską UN Global Compact. global-compact-logo

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ działającą na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

Jako fundacja wspieramy firmy i organizacje we wdrażaniu 10 Zasad Global Compact oraz raportowaniu Communication on Progress.